Flash

Flash har ingång i Storkenhuset via Kungsgatan.
Flash är en större modekedja med 75 butiker i Sverige och tre i Danmark.

Telefon
0322-157 40