Flash

Flash har ingång i Storkenhuset via Kungsgatan.
Flash är en större modekedja med 57 butiker i Sverige och Finland.

Telefon
0322-157 40